Delić, electronic, sat, centralni, zidni, wall, master, clock, double sided, DCF, antena control panel, sound, video, controller, antenna

O semaforu

Semafori su namijenjeni za ugradnju u manje sportske (školske) dvorane za mjerenje vremena i rezultata na sportskim priredbama.

Semafor

Sportski semafor ima konzolu za upravljanje koja je fizički odvojena od same semaforske jedinice. DIGITI su korisne visine 127 mm i semafor ima po tri lampice za brojanje prekršaja pravila igre za svaku ekipu.

Dimenzije semafora su 1200×700×100 mm.

Aplikacija

Sustav je posložen kao skup nezavisnih komponenti koje se sastoji od samog displeja na kojem se vizualno prikazuju rezultati sportske utakmice, dok se sam unos podataka vrši preko konzole. Ujedno konzola ima i kontrolu uz pomoć koje se audio signalima označavaju prekidi utakmice ili slični događaji.

Konzola

Semaforom se u potpunosti upravlja odvojenom konzolom koja ima dimenzije 195×145×55 mm.

Montaža

DE-DSS-111 se može monitari na zid sporske dvorane ili se može postaviti na prijenosno postolje ako želimo semafor koristiti i na drugim lokacijama.

Garancija

Na sve ugrađene komponente i izvršeni rad dajemo garanciju od 1 godine.

Što vam nudimo

Naši proizvodi svrstani su sljedeće kategorije u ovisnosti o njihovoj namjeni.

Naši projekti i proizvodi

Fokusirani samo na svijet električnih satova te ih ugrađujemo i održavamo u vašim objektima.

Način na koji radimo

Hodogram aktivnosti kojima ćemo Vam predlažiti najbolje rješenje sastoji se od sljedećih aktivnosti.

1

Informativni razgovor

Svrha ovog razgovora jest otkriti stvarne i potrebe klijenta u odnosu na rješenja koja možemo ponuditi.

2

Analiziranje & snimanje lokacije

Izviđanje i snimanje lokacije na koju ćemo implementirati naša rješenja je nužno kako bi stekli dojam o prostoru i kako bi bili ustanju utvrditi točan opseg opreme koja je nužna za ispravno funkcioniranje sistema.

3

Ugradnja i održavanje

Po ugradnji i testiranju sistema vršiomo periodnične posjete lokaciji kako bi preduhitrili moguće tehničke neispravnosti.

Najkvalitnija rješenja za vas

Za upravljanje i mjerenje vremena, video nadzor i prijenos zvuka.

Kontaktirajte nas

Naši proizvodi

Kontaktirajte nas

Sve upite i narudžbe možete predati putem sljedeće web forme.