Delić, electronic, sat, centralni, zidni, wall, master, clock, double sided, DCF, antena control panel, sound, video, controller, antenna

O centralnom satu

CENTRALNI digitalni sat (tip: DE-CS100) montira se na zid. Kučište je metalno i plastificirano

Centralni sat

Centralni sat kontrolira školska zvona i SMART analogne satove. Montira se na zid. Centralni sat se automatski prebacuje sa zimskog (u proljeće) na ljetno te s ljetnog (u jesen) na zimsko vrijeme.

Mogu imati i interface za pogon SMART analognih satova. Redovne tabele zvonjenja imaju 34 mjesta sa 3 ili 5 sekundi trajanja zvonjave. Skraćene tabele zvonjenja imaju 26 mjesta, također, sa 3 ili 5 sekundi trajanja.

Dimenzije centralnog sata: 235×155×55 mm.

Školsko zvono

Na sustav analognih i digitalnih satova spojena su školska zvona (L-41419) čija je namjena označavanje zadanih vremenskih intervala. Samo školsko zvono ima specifikacije 230 Vac, 13 Va, 96 dB i promjera je 150 mm.

DCF prijemnik

Analogni sat spaja se na DCF prijemnik koji ima ulogu sinkronizatora samog analognog sata sa atomskim satom u Frankfurtu.

Montaža

DCF–SMART prijemnik (tip: DE-DCF177WL) mora biti montiran na vertikalnom zidu čija okomica gleda na sjever s kabelom prema dole.

Garancija

Na sve ugrađene komponente i izvršeni rad dajemo garanciju od 1 godine.

Što vam nudimo

Naši proizvodi svrstani su sljedeće kategorije u ovisnosti o njihovoj namjeni.

Naši projekti i proizvodi

Fokusirani samo na svijet električnih satova te ih ugrađujemo i održavamo u vašim objektima.

Način na koji radimo

Hodogram aktivnosti kojima ćemo Vam predlažiti najbolje rješenje sastoji se od sljedećih aktivnosti.

1

Informativni razgovor

Svrha ovog razgovora jest otkriti stvarne i potrebe klijenta u odnosu na rješenja koja možemo ponuditi.

2

Analiziranje & snimanje lokacije

Izviđanje i snimanje lokacije na koju ćemo implementirati naša rješenja je nužno kako bi stekli dojam o prostoru i kako bi bili ustanju utvrditi točan opseg opreme koja je nužna za ispravno funkcioniranje sistema.

3

Ugradnja i održavanje

Po ugradnji i testiranju sistema vršiomo periodnične posjete lokaciji kako bi preduhitrili moguće tehničke neispravnosti.

Najkvalitnija rješenja za vas

Za upravljanje i mjerenje vremena, video nadzor i prijenos zvuka.

Kontaktirajte nas

Naši proizvodi

Kontaktirajte nas

Sve upite i narudžbe možete predati putem sljedeće web forme.